Image

KAART WERKGEBIED VECHTSTROMEN MET DAAROP DE KANALEN EN PLASSEN

Samen met Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij Nederland en Roelof Schut is het allemaal begonnen voor De KSN regio Zwolle. Gezamenlijk hebben we een uitzetplan gemaakt voor de langere termijn met als pilot twee kanalen: het Ommerkanaal en de Lutterhoofdwijk. Nadat dit plan is goedgekeurd door waterschap Vechtstromen is het overgenomen door de Unie van Waterschappen en maakt het als voorbeeld de weg vrij voor nog veel meer (landelijke) uitzetprojecten. Als vervolg hebben we in overleg met Sportvisserij Oost-Nederland en karpervissers uit de regio de in het werkgebied van waterschap Vechtstromen voor karpervissers belangrijke federatieve wateren in kaart gebracht. Naast de onderstaande kanalen zijn ook de Kotermeerstal, Stobbeplas en de WMB-vijver meegenomen. De wateren zijn ondergebracht in een aanvraag die is ingediend bij Sportvisserij Oost-Nederland. In het najaar van 2021 hopen we te beginnen met de uitzettingen.

 • Oranjekanaal
 • Stieltjeskanaal
 • Zwinderskanaal
 • Afwateringskanaal
 • Kanaal Almelo de Haandrik
 • Raderwijkerbeek
 • Vecht
 • Lindebeek
 • Veenkanaal/Zwolsekanaal
 • Beneden Regge
 • Midden Regge
 • Lateraalkanaal
 • Lateraal/Lollee
 • Kanaal Almelo-Nordhorn

Kanalen met al lopende projecten

Heeft gelopen of loopt nu nog

Op het kanaal Almelo de Haandik heeft al 5 jaar een uitzetproject gedraaid en is met de laatste uitzet in 2010 afgelopen. Vissen van dit project worden inmiddels gevangen op betere gewichten op het kanaal maar ook op het Twentekanaal en de Vecht

Locatie 1e uitzet 2e uitzet 3e uitzet 4e uitzet 5e uitzet Totaal
Kanaal Almelo de Haandrik 2006- 146 stuks 2007- 67 stuks 2009- 75 stuks 2009- 81 stuks 2010- 51 stuks 420 stuks

Op het Ommerkanaal en de Lutterhoofdwijk loopt sinds 2017 ook een uitzetproject voor de lange termijn. Nadat dit plan is goedgekeurd door waterschap Vechtstromen is het ook overgenomen door de Unie van Waterschappen en maakt het als voorbeeld de weg vrij voor nog veel meer (landelijke) uitzetprojecten voor de lange termijn, waarbij het mogelijk is om karperbestanden van dertig kilo per hectare te ontwikkelen.

Locatie 2017 2018 2021 2024 2027 2030 2033 2036 Totaal
Het Ommerkanaal 58 stuks 25 stuks 25 stuks 31 stuks 31 stuks 31 stuks 31 stuks 31 stuks 83 stuks*
De Lutterhoofdwijk 35 stuks 22 stuks 20 stuks 25 stuks 25 stuks 25 stuks 25 stuks 25 stuks 57 stuks*

* Voor deze kanalen zijn al meerjarige afspraken gemaakt met de waterbeheerder. De aantallen die in de toekomst worden uitgezet zijn nu al zichtbaar op basis van gemiddeld gewicht. Na de uitzetting kan het zijn dat het aantal afwijkt afhankelijk van de grootte van de vissen. De getallen zijn daarom onder voorbehoud.