Steun ons
Word lid!
€ 12,50 per jaar

Meld U Aan!

WIE ZIJN WE EN WAT DOEN WE

Wij zijn de enige KSN regio die een zelfstandige vereniging is en ingeschreven staat bij de Kamer van Koophandel Zwolle. Dat de KSN regio Zwolle een actieve regio is zal bij veel karpervissers bekend zijn. De loterij actie op beurs Carp, de regiomeetings en de verschillende spiegelkarperprojecten (SKP’s). Vanaf de start in het jaar 2000 met het SKP op de IJssel en daarna ook kanaal Almelo de Haandrik, Apeldoornskanaal, Bijkersplas, Bussloo, Overijsselskanaal, De Dedemsvaart, Ommerkanaal, Drontermeer, Veluwemeer, De Lutterhoofwijk en tal van andere wateren in de regio. Mede dankzij alle vrijwilligers, Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij MidWest Nederland, diverse hengelsportverenigingen en sponsoren hebben we in de regio al meer dan 25.000 spiegel- en schubkarpers uitgezet. Naast de verschillende SKP’s is De KSN regio Zwolle ook coördinator van het nachtvissen op Bussloo en de Stobbeplas. Tot slot is de regio Zwolle buitengewoon lid van Sportvisserij Oost-Nederland. Voor slechts € 10,00 per jaar ben je lid van onze vereniging en draag ook jij je steentje bij aan de karperuitzet in de regio. Met het lidmaatschap krijg je ook tien procent korting bij onze deelnemende partners. Deze staan vermeld achterop de ledenpas.

TOEKOMST VISIE

De KSN regio Zwolle streeft ernaar om een evenwichtig karperbestand te creëren voor nu en in de toekomst. Ons doel is om de belangen te behartigen van de karpervissers in de regio en te voorzien in hun behoeften. Dit doen we onder andere door verschillende activiteiten, meetings en karperuitzettingen te organiseren in de hiernaast afgebeelde regio.
“Samen garant, voor een duurzaam karperbestand”

Regiogebied

ONZE UITZET EN TOEKOMSTIGE UITZETPROJECTEN

Image Samen met Sportvisserij Oost-Nederland, Sportvisserij Nederland en Roelof Schut is het allemaal begonnen voor De KSN regio Zwolle. Gezamenlijk hebben we een uitzetplan gemaakt voor de langere termijn met als pilot twee kanalen: het Ommerkanaal en de Lutterhoofdwijk. Nadat dit plan is goedgekeurd door waterschap Vechtstromen is het overgenomen door de Unie van Waterschappen en maakt het als voorbeeld de weg vrij voor nog veel meer (landelijke) uitzetprojecten. Samen met Sportvisserij Oost-Nederland en de waterschappen werken we nu naar een akkoord voor de langere termijn. Met dit akkoord kunnen we ook de komende jaren blijven uitzetten en zorgen voor een evenwichtig karperbestand voor onze leden. We zijn als vereniging inmiddels ook al een flink aantal jaren buitengewoon lid van Federatie Oost Nederland.
Image In goed overleg met Sportvisserij MidWest Nederland hebben we vanaf 2005 in twee termijnen van vijf jaar ongeveer 3300 spiegelkarpers en 600 schubkarpers uitgezet op de randmeren. Hele diverse uitzettingen met prachtig beschubte vissen, hooggebouwde schubkarpers en andere snelgroeiende vissen. Na een rustpauze van drie jaar hopen we vanaf het najaar van 2022 weer vijf jaar uit te zetten.
Image Waterschap Vechtstromen is net als de andere waterschappen voorstander van een meerjarenplan voor de uitzettingen. In overleg met Sportvisserij Oost-Nederland en karpervissers uit de regio zijn de in het werkgebied van waterschap Vechtstromen voor karpervissers belangrijke federatieve wateren in kaart gebracht. Deze wateren zijn ondergebracht in een aanvraag die is ingediend bij Sportvisserij Oost Nederland. In het najaar van 2021 hopen we te beginnen met de uitzettingen.
Meer info
Image Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) is net als de andere waterschappen voorstander van een meerjarenplan voor de uitzettingen. In overleg met Sportvisserij Oost-Nederland en karpervissers uit de regio zijn de in het werkgebied van waterschap WDOD voor karpervissers belangrijke federatieve water in kaart gebracht. Deze wateren zijn ondergebracht in een aanvraag die nu ter goedkeuring ligt bij het waterschap. In het najaar van 2020 hopen we de toestemming te hebben om te beginnen met de uitzettingen. Separaat wordt toestemming gevraagd aan de visstandbeheercommissie (VBC) Reest en Wieden als visrechthebbende voor uitzettingen op visplas Onna.
Meer info
Image Naast het Apeldoornskanaal waar we al eens een uitzettraject hebben gehad zijn we op zoek naar een aantal karpervissers die ons helpen met het inventariseren van wateren die voor hen belangrijk zijn en vallen onder waterschap Vallei en Veluwe Meld je aan
Image De uitzettingen op de IJssel en de randmeren moeten goedgekeurd worden door Rijkswaterstaat. Sinds 2005 hebben we twee keer een periode van vijf jaar diverse vissen uitgezet. In 2021 wordt een nieuwe aanvraag ingediend om – na een rustperiode van drie jaar - vanaf 2022 weer een aantal jaren uit te zetten.
Meer info
Steun ons door lid te worden van onze regio voor € 10,00 per jaar Meer info
logo

Randmeren Carp Cup

Het RCC

De jaarlijkse karperkoppelwedstrijd op de Veluwe Randmeren. Om dit spektakel groots op te zetten is er een deal met Pole Position en De KSN Regio Zwolle gesloten. Samen de handen ineen voor een betere visstand én een prachtig prijzenpakket met o.a. hengels, molens, endtackle, aas, tassen, kleding, diverse vistrips, eigenlijk teveel om op te noemen.

Meer info
logo

IJssel Carp Cup

Het IJCC

Tijdens het laatste RCC kwam de vraag kunnen jullie niet meer wedstrijden organiseren. Om de druk op de Randmeren niet te vergroten en aan de vraag te voldoen, waarom geen wedstrijd op de IJssel. We zijn druk bezig om te zien of er mogelijkheden zijn en kunnen we het rondbreien en werkt corona mee dan is er in 2022 een IJCC.

Meer info
We zijn voor onze activiteiten op zoek naar vrijwilligers. Meld u aan!
Image

Op dit moment worden alle vangstmeldingen door ons nog handmatig teruggezocht. Dit is tijdrovend en het is steeds lastiger om vrijwilligers te vinden die dit willen doen. Om niet langer afhankelijk te zijn van de oude grijze mannen - die het terugzoeken vanaf de start van de uitzettingen in 2000 verzorgden – hebben we ons voor de continuïteit aangesloten bij de Matching Community (MC). Spiegelkarpers melden doe je voor jezelf en voor de toekomstige vissers. Elke melding is een puzzelstukje dat helpt bij het karperbeheer in de regio. Zonder de terugmeldingen worden in de toekomst aanvragen niet goedgekeurd. Gelukkig vinden steeds meer karpervissers het meldadres van de Matching Community, maar het kan altijd beter! In een wereld van Apps en met het mooie voorbeeld van de webapp van SKP GHV/Groene Hart is de Belangenvereniging Verantwoord Karperbeheer (BVK) ook deze weg ingeslagen. Via de onderstaande button kom je op de webapp van de Matching Community. Een app die melden gemakkelijk maakt en je tegelijk op een nieuwe website brengt met nieuws vanuit de Matching Community over meldingen, het internationaal terugmeldweekend en meer. Jij bent toch ook voor uitzettingen in de toekomst? Meldt dan je vangsten via de community!

Naar de MC App Meer info